بیانیه ها

تاثیرات پیروی از بَدَویّت
پشتیبانی از فراخوان مشارکت در اعتصاب و اعتراض
تقاضا ی همیار ی برا ی تشکیل ستاد هماهنگی مبارزات مردم ایران (سهم ما )
ﻓﺮاﺧﻮان ﻗﯿﺎم ﺳﺮاﺳﺮی
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ
بیانیه گروه وحدت ملی ایرانیان-اروپا خطاب به عموم مردم ایران “دعوت به اتحاد عمومی”
وحدت و اتحاد ملی و چگونگی آن
چه کسی جای بانو مِرکل را می‌گیرد ؟
مبارزات شاخه های درون مرزی
بیانیه ۲ گروه وحدت ملی در مورد تقابل نظامی احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای آینده
جنبش بازنشستگان
تفاهم نامه یا تکرار ترکمنچای ؟
تحولات در رابطه ایران و آمریکا
تحلیل کمپین نه به جمهوری اسلامی
اولین اجلاس ماهانه گروه وحدت ملی
چرا اجرای حقوق بشر و آگاهی رسانی در کشور لازم است؟
فاجعه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
کشتار سوختبرهای بلوچ
اسرائیل و جمهوری اسلامی در جدیدترین تقابل و رو در روی یکدیگر
چالش های پیش روی جهان در سال ۲۰۲۱
از حرکت‌های اندیشه ایِ چهل ساله به حرکت های عملی و مکانیزم های اجرایی درون مرزی
روز دانشجو یادآور سرکوب خصمانه
سپاه پاسداران نهاد تروریستی
جمهوری اسلامی ضربان قلبش به تپش افتاده است و اختلافات درونی نظام عمیق تر می گردد
تفکر و فلسفه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
اعلام پشتیبانی از پیام “پیمان نامه شاهزاده رضا پهلوی”
شروع چهارمین سال فعالیت
گزارش عملکرد سه ماهه هسته ی خوزستان
اعدام “نوید” تلنگری بر افکار جهانیان
پشتیبانی از اعتصابات
کمپین_شنبه_های_اعتراضی