سازماندهی درون و برون مرزی

سازماندهی نیروهای آزادیخواه و پیکارجو، نقشی ارزنده و بنیادین در تسریع آزادی ایران بازی می کند. طرح سازماندهی باید هم با استراتژی مبارزه مردمی و نافرمانی مدنی و هم با در نظر گرفتن روشها و ویژگیهای نیروی دشمن هماهنگی داشته باشد.

رزمندگان باید در درون کشور، پیکار پی ریزی شده زیرزمینی، هسته ای و شبکه ای را گسترش دهند و به قیام ملی کمک نمایند و در برون از ایران دو شیوه رزم را در کنار هم نهند.

  1. نبرد پنهانی
  2. پیکار آشکار

نیروی سازمان یافته ملی یا شورای وحدت ملی باید در درون مرزها، پیکار زیرزمینی و شبکه ای را گسترش دهند.

و این شورا باید با مبارزاتی که به گونه آشکار نبرد می کنند (نافرمانی مدنی) در پیوند همیشگی باشند. نقش نیروهای برون مرزی بسیج ایراندوستان در برون از کشور، آموزش آنان می باشد. نقش بنیادین سازنده برون از کشور، فراهم کردن اهرمها و نیروهای آزموده است که می توانند نقش ستادی را برای گسترش هسته و شبکه های درون مرزی ایفا نمایند.

هسته نخستین پایگاهی می باشد که باید در آن رهنمودهای استراتژیک و برنامه رزمندگی را بکار گرفت. در پیدایش هسته باید از مطمئن ترین افراد بهره گرفت را رابطه ای که برپا می شود و شاخه ها را می سازد بر پایه پنهانکاری و انضباط سخت متکی باشد. پیکار ما، نبردی هماهنگ است. ترفند جهموری اسلامی در میان آزادگان و رزمندگان برون مرزی بر کسی پوشیده نیست. وظیفه اساسی نیروهای برون مرزی آرایش ضد نفوذی و روبرو شدن با سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی می باشد. نقش مهم سازماندهی برون از کشو در عملیات پنهانی می باشد. این نیروها باید دور از ایران دست کم تا مرحله نهائی پیکار بخشهای هدایت کننده و پایگاه های ستادی را ایجاد کنند و با بوجود آوردن یک نیروی آزموده در عملیات زیرزمینی فشار فعالیتهای پنهانی را بر شبکه های درون مرزی کاهش دهند. یک سازمان نیرومند براندازی (شورای وحدت ملی) باید از ویژگیهای زیر برخوردار باشد.

  • . شمار بالای قشرهای دینامیک پیکار (جوانان)
  • . یک چهره ملی برانگیزاننده
  • . یگانگی آرمانی بر پایه همبستگی و وحدت ملی

نبرد آشکار را می تواند شورای وحدت ملی و نبر و پیکار پنهانی را می تواند یک شبکه انجام دهد و رهبری نیرومند آن را هماهنگ نماید و آنرا برای قیام نهائی ملی آماده سازد. باید بنیادین برای پیروزی نهائی منابع مالی می باشد. همه باید بر این جنبش نوین کمک نمایند. منظور از همه هم رهبری یا نماد اتحاد ملی می باشد، هم رزمندگان سیاسی-مبارزاتی و هم ثروتمندان میهن دوست ایرانی.

یقیناً این طرح کامل نمی باشد و کارشناسان تشکیلاتی و عملیاتی جنبش می باید آنرا کامل نمایند.

گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا

دکتر فریبرز صارمی – هامبورگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *