بحران در اصلی ترین حزب حاکم در آلمان CDU

جانشینی که بانو مرکل بجای خود معرفی کرده بود، آنگرت کرامپ کارنبوئر، وزیر دفاع فعلی آلمان اعلام کرده است از مسند ریاست حزب دمکرات مسیحی کناره گیری می کند و ۲۵ آوریل انتخابات زودهنگام برای ریاست حزب انجام خواهد گردید. آلمان بعنوان بزرگترین و ثرومتندترین کشور در اتحادیه اروپا نقشی حیاتی در این مجموعه دارد و بنظر می رسد وضعیت فعلی حکمرانی در این کشور، برای لحظاتی دکمه توقف امور جهانی را زده است. از زمان معرفی خانم کرامپ کارنبوئر به عنوان جانشین صدراعظم می توان گفت تا حدودی نگرانی های مردم به ویژه حامیان حزب با آن در مورد عصر پسا مرکل کاهش پیدا کرد، اما در مورد صلاحیت او در این مسند چندان اجماعی وجود نداشت. از همین رو، کناره گیری او بیش از آنکه ناراحتی آلمانها برای از دست دادن او را نشان دهد، هم بازگشت نگرانی هائی در مورد عصر پسا مرکل در سیاست داخلی و خارجی می باشد.

ناتوانی کرامپ کارنبوئر در کنترل سازمانهای فرعی منطقه ای: در سالهای اخیر رشد راست گرائی افراطی غیرقابل کنترل شده که در مقایسه با دیگر کشورهای اروپائی به سبب وجود فاکتورهای متعدد بسیار خطرناکتر بوده است بوجود آورد. آلمان بر خلاف بریتانیا و فرانسه سابقه ای طولانی در پذیرش مهاجرت نداشته و پس از 2015 که بانو مرکل سیاست درهای باز برای مهاجران را اعلام کرد خشونت بی سابقه ای مانند آتش زیر خاکستر سر برآورد. ظهور خلا رهبری آلمان در اتحادیه اروپا باعث می شود اتحادیه به روند تصمیم گیری وقت گیر بروکسل  برگردد و روندی را که در چند سال گذشته در همکاری رهبرانی مانند مرکل و مکرون برای سرعت بخشیدن به تصمیمات اتحادیه ای بوجود آمده از دست بدهد. ضعف سیاست داخلی آلمان و نبود یک رهبری قدرتمند و قوی مانند بانو مرکل یا حداقل کانون متمرکز سیاست گذاری در این کشور، یکی از ستونهای اصلی اتحادیه اروپا و عضو با ثباتی را که تکیه گاه بحرانهای اتحادیه بوده است حذف یا کم رنگ خواهد کرد. این در حالی ست که اتحادیه اروپا بیش از همیشه به رهبری آلمانی برای رویاروئی با چالشهای حیاتی در اروپا در برابر سوریه، آن سوی آتلانتیک و بطور کلی مشکلات جهانی و رقابت با چین نیازمند است. موضع چین هم بدون همکاری آلمان با فرانسه بویژه در بحث فناوری که اخیرا در مورد موضوع فایوجی بسیار مطرح شده است ناممکن خواهد بود. همینطور طرح اقتصادی و ژئوپولیتیک جاده نوین ابریشم چین باعث تضعیف اروپا خواهد گردیدو کاندیداهای گوناگونی برای جایگزینی خانم کرامپ کارنبوئر وجود دارد. مطرحترین آن آقای فریدریش مرتس می باشد که از مخالفان بانو مرکل می باشد، طرفدار نزدیکی سیاسی با آمریکا و مقابله با سیاست هژمونیک چین در جهان می باشد. به هر ترتیبی آلمان و سیاستهای آلمان با چالشهای زیادی روبرو خواهد شد.

بخش استراتژیک گروه وحدت ملی

دمتر فریبرز صارمی، پژوهشگر روابط بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *